Løbeprogrammer

Få udarbejdet et løbeprogram baseret på din form og styrke så du opbygger og ikke nedbryder kroppen og når dit mål mest effektivt.

Du kan se prisen på:

Hvis det løb du skal deltage i ikke er med på listen eller du træner mod et andet mål, f.eks. Politiets, Forsvarets eller Falck’s løbetest til optagelsesprøven, bedre kondition, hastighed, osv. så send en Messenger besked eller en mail til jorgen@lobementor.com.

De 4 typer af løbeprogrammer

LØBEMENTOR tilbyder i udgangspunktet 4 typer af løbeprogrammer som alle dækker distancen fra 5 km til marathon. 

En af de grundlæggende forskelle er at ONLINE/ONLINE+ programmerne ikke kræver et fysisk mødes. PRO/PRO+ kræver at du kommer en tur forbi en løbebane i nærheden af København.

Husk at skriv hvis du har spørgsmål eller har brug  for hjælp til at vælge det rigtige program.

ONLINE

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram uden løbende tilretning af programmet, vejledning og coaching.

ONLINE+

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med online vejledning, coaching og løbende justering af løbezoner og program.

ONLINE+ kan også købes på abonnement til 320 kr/måned.

PRO

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med online og et opstartsmøde med vejledning og coaching. Inkl. løbende tilpasning af løbezoner og program.

PRO+

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med både online og face-2-face vejledning og coaching. Inkl. løbende tilpasning af løbezoner og program.

PRO+ kan også købes på abonnement til 680 kr/måned.

ONLINE PROGRAMMER

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram. ONLINE Indeholder som det eneste af de tre typer løbeprogrammer ikke løbende tilpasning, vejledning og coaching.

Beskrivelse af ONLINE programmet

ONLINE løbeprogrammet indeholder ligesom de andre programmer et personligt tilpasset program både når det gælder din form, træningstid, varighed af programmet og målet.

Det du ikke får i et ONLINE program ift. til de andre 3 programmer er at der ikke er inkluderet løbende tilpasning programmet samt justering af løbezoner. ONLINE inkluderer heller ikke løbende vejledning/coaching men du er velkommen til at stille spørgsmål om brugen af programmet og de tilhørende løbezoner undervejs.

Du modtager løbeprogrammet elektronisk som et PDF-dokument.

LØBEMENTER anbefaler at du vælger ONLINE fremfor et af de andre løbeprogrammer hvis du har et meget begrænset budget.

ONLINE Priser eksempler

 • Marathon 450 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 375 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 300 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 225 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

Proces for ONLINE

Det første der sker nå du bestiller et ONLINE program er at vi bliver enige om dit mål og varigheden af programmet. Du får tilsendt en kort beskrivelse af hvordan du selv laver en løbemåling (1) så jeg kan blive klogere på din form. Når målingen er udført beregner jeg dine løbezone (2) og opbygger løbeprogrammet (3).

Når løbeprogrammet er udarbejdet sendes det som PDF-dokument til dig.

Løbeprogram ONLINE flow

ONLINE+ PROGRAMMER​

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram der løbende bliver justeret og som inkluderer online vejledning og coaching.

Beskrivelse af ONLINE+ programmet

ONLINE+ er løbeprogrammet der ligesom de andre programmer er et personligt tilpasset program både når det gælder din form, træningstid, varighed af programmet og målet.

Det du får i et ONLINE+ program ift. til ONLINE program er løbende tilpasning og justering af løbezoner samt selve programmet. Den løbende dialog, vejledning eller coaching som ONLINE+ inkluderer sker på løbeportalen finalsurge.com, messenger eller på e-mail.

Du modtager løbeprogrammet i løbeportalen finalsurge.com. FinalSurge gør det også mulig at få data fra dine træningspas forbi mine øjne så jeg kan følge med i din træning (f.eks. så jeg kan lave ændringer i programmet hvis det er nødvendigt).

ONLINE+ er det løbeprogrammet LØBEMENTOR anbefaler til de fleste som er seriøse med deres løb men ikke ønsker eller har mulighed for 1-1 møder i København.

ONLINE+ Priser eksempler

 • Marathon 1440 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 1200 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 960 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 720 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

Proces for ONLINE+

Det første der sker nå du bestiller et ONLINE+ program er at vi bliver enige om dit mål og varigheden af programmet. Du får tilsendt en kort beskrivelse af hvordan du selv laver en løbemåling (1) så jeg kan blive klogere på din form. Når målingen er udført beregner jeg dine løbezone (2) og opbygger løbeprogrammet (3).

Når du har været igennem de første 3-6 uger så sker der en opfølgning samt af der foretages en ny løbemåling, nye løbezoner beregnes, osv. Denne del af processen er med til at du får mest muligt ud af din træning.

Der er under hele processen mulighed for løbende dialog og tilpasning af programmet.  

Løbeprogram ONLINE+ flow

PRO PROGRAMMER

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med online vejledning og coaching. Der er inkluderet et 1-1 opstartsmøde så du kommer i gang på den mest optimale måde.

Beskrivelse af PRO programmet

PRO indeholder ligesom de andre løbeprogramm et personligt tilpasset program både når det gælder din form, træningstid, varighed af programmet og mål.

PRO indholder det samme som et ONLINE+ program f.eks. løbende tilpasning og justering af løbezoner samt selve programmet.

Du modtager løbeprogrammet i løbeportalen finalsurge.com. FinalSurge gør det også mulig at få data fra dine træningspas forbi min øjne så jeg kan følge med i din træning (og lave ændringer i programmet hvis det er nødvendigt).

Det unikke ved PRO løbeprogrammerne er at der er et fysisk 1-1 opstartsmøde på en løbebane i Københavnsområdet som gør at du kommer i gang med programmet på den mest optimale måde. Det gør det også muligt for mig at bruge mit avancerede måleudstyr. Dette betyder at jeg får indsigt i en række parametre som belyser din styrke og teknik og bedre kan hjælpe dig på vej mod målet.

Dialog, vejledning eller coaching sker på løbeportalen finalsurge.com, messenger eller på e-mail.

PRO Priser eksempler

 • Marathon 2160 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 1800 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 1440 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 1080 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

Proces for PRO

Det første der sker nå du bestiller et PRO program er at vi bliver enige om dit mål og varigheden af programmet.

Vi starter op med at møde fysisk i Københavnområdet på en løbebane hvor vi laver en løbemåling og kropsanalyse. Vi kommer sikkert også forbi optimering af løbeteknik samt andre emner der kan være relevante for din træning.

Når løbemålingen er analyseret få du en række data som kan vise hvor du evt. har svage punkter. Dine løbezoner bliver beregner (2) og jeg opbygger løbeprogrammet (3).

Når du har været igennem de første 3-6 uger så sker der en opfølgning. Der foretages en ny løbemåling, nye løbezoner beregnes, osv.

Der er under hele processen mulighed for løbende dialog og tilpasning af programmet.

Løbeprogram PRO flow

PRO+ PROGRAMMER

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med både online og face-2-face vejledning og coaching.

Beskrivelse af PRO+ programmet

PRO+ indeholder ligesom de andre løbeprogramm et personligt tilpasset program både når det gælder din form, træningstid, varighed af programmet og mål.

PRO+ indholder det samme som et ONLINE+ program f.eks. løbende tilpasning og justering af løbezoner samt selve programmet.

Du modtager løbeprogrammet i løbeportalen finalsurge.com. FinalSurge gør det også mulig at få data fra dine træningspas forbi min øjne så jeg kan følge med i din træning (og lave ændringer i programmet hvis det er nødvendigt).

Det unikke ved PRO+ løbeprogrammerne er at der er et fysisk 1-1 opstartsmøde på en løbebane i Københavnsområdet som gør at du kommer i gang med programmet på den mest optimale måde. Det gør det også muligt for mig at bruge mit avancerede måleudstyr. Dette betyder at jeg får indsigt i en række parametre som belyser din styrke og teknik og bedre kan hjælpe dig på vej mod målet.

PRO+ indeholder udover opstartsmødet et ekstra møde på ca. 90 minutter som kan bruges på målingerne, vejledning, undervisning og træning.

Dialog, vejledning eller coaching sker på løbeportalen finalsurge.com, messenger eller på e-mail.

PRO+ Priser eksempler

 • Marathon 2700 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 2250 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 1800 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 1350 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

Proces for PRO+

Det første der sker nå du bestiller et PRO+ program er at vi bliver enige om dit mål og varigheden af programmet.Vi starter op med at møde fysisk i Københavnområdet på en løbebane hvor vi laver en løbemåling og kropsanalyse. Vi kommer sikkert også forbi optimering af løbeteknik samt andre emner der kan være relevante for din træning.Når løbemålingen er analyseret få du en række data som kan vise hvor du evt. har svage punkter. Dine løbezoner bliver beregner (2) og jeg opbygger løbeprogrammet (3).Når du har været igennem de første 3-6 uger så sker der en opfølgning samt af der foretages en ny løbemåling, nye løbezoner beregnes, osv.Der er under hele processen mulighed for løbende dialog og tilpasning af programmet.
Løbeprogram PRO+ flow

Overblik over de 4 typer af programmer

ONLINE

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram uden løbende vejledning og coaching.

Løbeprogrammet leveres som PDF via trainingplan.pro

Online hjælp til løbeprogrammet sker via Facebook Messenger. 

Online sparring sker i den lukkede Facebook gruppe.

Der er ikke inkluderet revidering af løbeprogrammet.

Der er ikke inkluderet 1-1 træning eller møder.

Der er ikke inkluderet kropsanalyse og måling af løbepower.

Priser

 • Marathon 450 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 375 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 300 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 225 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

ONLINE+

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med online vejledning og coaching.

Løbeprogrammet leveres i FinalSurge.com

Online hjælp til løbeprogrammet sker via Facebook Messenger og FinalSurge.

Online sparring sker i lukket Facebook gruppe samt via. FinalSurge og Messenger.

Der er inkluderet løbende revidering af løbeprogrammet.

Der er ikke inkluderet 1-1 træning eller møder.

Der er ikke inkluderet kropsanalyse og måling af løbepower.

Priser

 • Marathon 1440 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 1200 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 960 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 720 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

ONLINE+ kan også købes på abonnement til 320 kr/måned.
Kom i gang med et ONLINE+ Abonnement.

PRO

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med online og et opstartsmøde med vejledning og coaching.

Løbeprogrammet leveres i FinalSurge.com

Online hjælp til løbeprogrammet sker via Facebook Messenger og FinalSurge.

Online sparring sker i lukket Facebook gruppe samt via. FinalSurge og Messenger.

Der er inkluderet løbende revidering af løbeprogrammet.

Der er inkluderet opstartsmøde med målinger samt vejledning.

Målinger af f.eks. løbepower og kropsanalyse er inkluderet.

Priser

 • Marathon 2160 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 1800 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 1440 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 1080 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

PRO+

Til dig der gerne vil have et personligt og skræddersyet løbeprogram med både online og face-2-face vejledning og coaching.

Løbeprogrammet leveres i FinalSurge.com

Online hjælp til løbeprogrammet sker via Facebook Messenger og FinalSurge.

Online sparring sker i lukket Facebook gruppe samt via. FinalSurge og Messenger.

Der er inkluderet løbende revidering af løbeprogrammet.

Der er inkluderet 2 møder med målinger samt vejledning.

Målinger af f.eks. løbepower og kropsanalyse er inkluderet.

Priser

 • Marathon 2700 KR

  (Priseksempel for en 18 ugers plan)

 • Halvmarathon 2250 KR

  (Priseksempel for en 15 ugers plan)

 • 10 KM 1800 KR

  (Priseksempel for en 12 ugers plan)

 • 5 KM 1350 KR

  (Priseksempel for en 9 ugers plan)

PRO+ kan også købes på abonnement til 680 kr/måned. Kom i gang med et PRO+ Abonnement.

Kontakt

Skriv dit spørgsmål, ønsker, …

KORT OM LØBEMENTOR

Løbementor er løbetræner, løbecoach og løbeinstruktør. LØBEMENTOR kan hjælper dig der vil begynde med løb, motionist løberen der vil være bedre og måske slå sin personlige rekord, sub-elite løbere der ønsker at blande sig hos eliten. LØBEMENTOR tilbyder løbetræning, måling af løbeform, løbeprogrammer til 5 km, løbeprogrammer til 10 km, løbeprogrammer til halvmarathon, løbeprogrammer til marathon. LØBEMENTORS fokus er på videnskabelige metoder og fakta, at løb skal være sjovt, høj motivation.